Fresnelovo število je brezrazsežno število, ki se uporablja v optiki v teoriji uklona. Označuje se ga z . Fresnelovo število pove, kako močan je uklon za določeno aperturo.

Imenuje se po francoskem fiziku Augustin-Jeanu Fresnelu (1788–1827).

Definicija uredi

Za elektromagnetno valovanje, ki se giblje skozi aperturo in pade na zaslon, je Fresnelovo število definirano kot:

 

kjer je:

V odvisnosti od velikosti Fresnelovega števila se ločita dve vrsti uklona:

Prvi primer se dobi takrat, ko se opazuje potek žarkov na oddaljenem zaslonu (  je velik) ali ko je apertura zelo majhna. Drugi primer pa se pojavi, kadar se opazuje potek žarkov na bližnjem zaslonu (  je majhen) ali, ko je apertura zelo velika.