Farmacevtska biologija

Farmacevtska biologija je področje farmacije, ki se ukvarja z biološkimi osnovami farmacije, zlasti pridobivanjem zdravilnih učinkovin iz naravnih virov.

Deli se na dve področji: