Fakulteta za management v Kopru

Fakulteta za management (kratica FM), s sedežem v Kopru, je fakulteta, ki je članica Univerze na Primorskem.

Razvoj in dejavnost fakulteteUredi

Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena leta 1995 kot Visoka šola za management v Kopru. Fakulteta izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Doslej je na njej diplomiralo več kot 6.000 študentov, trenutno pa je v izobraževalne programe vključenih približno 600 dodiplomskih in 300 podiplomskih študentov. Izobraževanje poteka na sedežu v Kopru in v študijskih središčih v Celju in Škofji Loki. Redni in izredni študij se od študijskega leta 2018/2019 razpisuje samo v Kopru.

Na fakulteti je zaposlenih 61 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ki delujejo v 11 katedrah, ter 19 strokovno-administrativnih sodelavcev. Poleg izobraževanja so njene osnovne dejavnosti še raziskovanje in razvoj, svetovanje podjetjem in drugim organizacijam, založniška in knjižnična dejavnost ter organizacija konferenc.

Fakulteta je med prvimi v Sloveniji sledila bolonjskim načelom. V šolskem letu 2005/2006 je začela izvajati t. i. prvo bolonjsko stopnjo, akreditirane pa ima tudi programe druge bolonjske stopnje. Fakulteta izvaja še specialistične podiplomske programe in znanstveni magisterij ter doktorat znanosti. V obdobju uvajanja bolonjskega sistema je fakulteta nezakonito omogočila študentom, ki niso bili vpisani v zadnji letnik, prehod v absolventski staž in si na ta način pridobila približno pol milijona evrov koristi.[1]

Raziskovanje, mednarodna dejavnost, znanstvene konference in založništvoUredi

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu združuje vse zaposlene viskošolske učitelje in raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na fakulteti. Raziskovalna dejavnost je druga temeljna dejavnost Fakultete za management Univerze na Primorskem. Raziskave Inštituta so prepoznavne v slovenskem in mednarodnem prostoru predvsem na področju raziskovanja managementa izobraževanja, sistema visokega šolstva, podjetništva in ekonomije. Raziskovalna dejavnost fakultete predstavlja gonilo sodelovanja z okoljem in vidno spodbuja mednarodno sodelovanje.

Fakulteta izvaja številne aktivnosti, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje. Vzpostavljeni so različni programi študijskih izmenjav, kot so VŽU/Erasmus, CEEPUS, Norveški finančni mehanizem in druge možne izmenjave. Naša skrb je tudi za študente in profesorje iz tujine, ki pridejo na izmenjavo na našo fakulteto, teh je letno več kot 100. Fakulteta ima podpisane sporazume z več kot 70 partnerskimi visokošolskimi ustanovami iz 24 držav.

FM izdaja tudi dve znanstveni reviji Managing Global Transition [1] in Management [2].

Vodstvo fakulteteUredi

 • Dekan: dr. Matjaž Novak
 • Prodekanja za izobraževanje: dr. Viktorija Florjančič
 • Prodekanja za raziskovanje: dr. Maja Meško
 • Prodekan za mednarodno sodelovanje: dr. Igor Rižnar
 • Prodekan za razvojne naloge: dr. Borut Kodrič

OrganizacijaUredi

Katedre UP FM:

 • Katedra za ekonomijo, predstojnik katedre: Štefan Bojnec
 • Katedra za finance, predstojnica katedre: Suzana Laporšek
 • Katedra za management, predstojnik katedre: Aleksander Janeš
 • Katedra za podjetništvo, predstojnik katedre: Mitja Ruzzier
 • Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu: predstojnica katedre: Ana Arzenšek
 • Katedra za poslovno informatiko, predstojnica katedre: Viktorija Florjančič
 • Katedra za pravo, predstojnik katedre: Matjaž Nahtigal
 • Katedra za računovodstvo in revizijo, predstojnik katedre: Franko Milost
 • Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju, predstojnik katedre: Borut Kodrič
 • Katedra za marketing, predstojnik katedre: Armand Faganel
 • Katedra za tuje poslovne jezike, predstojnik katedre: Igor Rižnar

Sklici in opombeUredi

 1. "Furs Fakulteti za management rubi pol milijona". MMC RTV-SLO. 2.6.2017. Pridobljeno dne 5.6.2017.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi