Evfemizem je leksikografska enota starogrškega izvora ki figurativno in bolj ali manj simbolično nadomešča izraz ali skuša zajeti pomen besede ali fraze, ki sicer ne bi bila primerna ali skladna z normami lepega vedenja oz. ki izrečena ali zapisana v dani situaciji ne bi bila družbeno ali kontekstno sprejemljiva. Zgled je olepšava; olajšava; milo rečeno ipd.

Evfemizem je včasih humorne narave in ne zgolj vsebinska varianta določene besede.