Etilamin

Etilamin
IUPAC-ime ethanamine
Lastnosti
Molekulska formula C2H5NH2
Videz brezbarvna tekočina
Tališče

«-75

Vrelišče

100 °C

Topnost (voda) popolna
Parni tlak 38 mb pri 20 °C
Nevarnosti
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
3
0
 
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Etilamin je močno dražeč, vnetljiv plin. Ob stiku s kožo povzroča hude opekline. Pri stiku z očmi in kožo povzroči hude poškodbe.

LastnostiUredi

Brezvodni etilamin je brezbarvni plin z vonjem po amoniaku. Vodne raztopine so brezbarvne tekočine z rezkim vonjem po amoniaku.

Pod tlakom je utekočinjen jedek, vnetljiv plin. Ima plamenišče pri okoli -49 °C, vžigno temperaturo pri 335 °C. Pri uhajanju plina iz posode se hitro tvorijo velike količine hladne megle in jedkih eksplozijskih zmesi z zrakom, ki so težje od zraka in ostanejo pri tleh. Eksplozijsko območje je od 3,5-14,0 vol. %. Etilamin najeda mnoge snovi, kot na primer lake, umetne snovi (polizobutilen, polivinilklorid-PVC, silikone, aluminij, svinec, baker, cink, cin in ustrezne zlitine). Železa in jekla ne najeda.

Obstojnost in reaktivnostUredi

Hitro polimezira, če ni stabiliziran. Pri segrevanju lahko kljub stabilizatorjem polimerizira.

Glej tudiUredi