Etilamin je močno dražeč, vnetljiv plin. Ob stiku s kožo povzroča hude opekline. Pri stiku z očmi in kožo povzroči hude poškodbe.

Etilamin
Imena
IUPAC ime
ethanamine
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.000.759
Lastnosti
C2H5NH2
Videz brezbarvna tekočina
Tališče «-75
Vrelišče 100 °C
popolna
Parni tlak 38 mb pri 20 °C
Nevarnosti
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 4: Will rapidly or completely vaporize at normal atmospheric pressure and temperature, or is readily dispersed in air and will burn readily. Flash point below 23 °C (73 °F). E.g. propaneHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g. liquid nitrogenSpecial hazards (white): no code
4
3
0
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Lastnosti uredi

Brezvodni etilamin je brezbarvni plin z vonjem po amoniaku. Vodne raztopine so brezbarvne tekočine z rezkim vonjem po amoniaku.

Pod tlakom je utekočinjen jedek, vnetljiv plin. Ima plamenišče pri okoli -49 °C, vžigno temperaturo pri 335 °C. Pri uhajanju plina iz posode se hitro tvorijo velike količine hladne megle in jedkih eksplozijskih zmesi z zrakom, ki so težje od zraka in ostanejo pri tleh. Eksplozijsko območje je od 3,5-14,0 vol. %. Etilamin najeda mnoge snovi, kot na primer lake, umetne snovi (polizobutilen, polivinilklorid-PVC, silikone, aluminij, svinec, baker, cink, cin in ustrezne zlitine). Železa in jekla ne najeda.

Obstojnost in reaktivnost uredi

Hitro polimezira, če ni stabiliziran. Pri segrevanju lahko kljub stabilizatorjem polimerizira.

Glej tudi uredi