Enteropeptidaze ali enterokinaze so peptidaze, ki jih izločajo celice črevesnih žlez v tankem črevesu. Ti encimi katalizirajo pretvorbo tripsinogena v tripsin ter neposredno aktivirajo številne prebavne encime.

Enterokinaza je starejše ime encima in je manj ustrezno, saj v bistvu ne sodi v skupino kinaz. Molekule substrata namreč enteropeptidaza ne fosforilira, marveč jo le cepi.

Reakcija, ki jo katalizira enteropeptidaza:

tripsinogen → tripsin + oktapeptid