Energetski sistem Slovenije

Energetski sistem Slovenije zajema vse pravne osebe (inštitucije in družbe), ki delujejo na področju energetike v Sloveniji.

Sem spadajo tudi državne ustanove, ki skrbijo, urejajo, izvajajo, nadzorujejo in narekujejo delovanje celotnega energetskega sistema. Zaradi slovenskega članstva v Evropski uniji imajo velik vpliv na oblikovanje in delovanje sistema tudi evropske inštituticije.

Politične ustanove uredi

Predstavniki delodajalcev in delavcev uredi

Sistema pravnih oseb uredi

Glede na osnovno dejavnost, se energetski sistem deli na dva glavna dela:

Izobraževalno-raziskovalne ustanove uredi

Druge ustanove uredi

Zakonodaja uredi

Zunanje povezave uredi