Enakost spolov

Enakost spolov je prepričanje, da si vsakdo zasluži enakopravno obravnavo in nediskriminacijo na podlagi svojega spola.[1] To je eden izmed ciljev Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov, ki si prizadeva za enakopravnost v zakonskem in družbenem okolju, kot na primer pri demokratičnih dejavnostih in zagotavljanju enake plače za enako delo. V praksi je cilj enakosti spolov vsesplošna enakopravna obravnava s strani družbe, ne samo v politiki, na delovnem mestu in v ostalih okoljih.

Pogost simbol za enakost spolov

SkliciUredi

  1. United Nations.