Ekonomske regije Rusije

Rusija je razdeljena na 11 ekonomskih regij (tudi ekonomski rajon; rusko экономический район (ЭР)). Kalinigrajsko oblast uvrščajo v 12. ekonomsko regijo, Kaliningrajsko, in ne več v Severozahodno. Regije imajo nekaj skupnih značilnosti:

  • skupne ekonomske in družbene cilje in sodelovanje v razvojnih programih,
  • relativno podobne ekonomske pogoje in potencial,
  • podobne vremenske, ekološke in geološke pogoje,
  • podobne metode tehniških pregledov novih gradenj,
  • podobne metode vodenja carinskega nadzora,
  • podobne življenjske pogoje prebivalstva v skupnem.
1. Osrednja (Центральный)
2. Osrednje-černozjomska (Центрально-Чернозёмный)
3. Vzhodnosibirska (Восточно-Сибирский)
4. Daljnovzhodna (Дальневосточный)
5. Severna (Северный)
6. Severnokavkaška (Северо-Кавказский)
7. Severozahodna (Северо-западный)
8. Povolška (Поволжский)
9. Uralska (Уральский)
10. Volško-vjatska (Волго-Вятский)
11. Zahodnosibirska (Западно-Сибирский)

Ena zvezna upravna enota je lahko le v eni ekonomski regiji.