Egocentrizem

nezmožnost razlikovanja med seboj in drugimi ali sprejemanja perspektive druge osebe
(Preusmerjeno s strani Egocentričnost)

Egocentrizem je ena izmed omejitev mišljenja na predoperativni stopnji po Piagetovi teoriji mišljenja. Pomeni, da otrok ni zmožen razlikovati svoje perspektive (svojih dejavnosti, zanznavanja, mišljenja in doživljanja) od perspektiv drugih, kar pomeni, da otrok ne razume, da drugi vidijo določene stvari drugače kot on.[1]

Sklici

uredi
  1. Marjanovič Umek L. (2009). Spoznavni razvoj v zgodnjem otroštvu. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 291). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.