Drevo (podatkovna struktura)

Drevo je v informatiki pogosto rabljena podatkovna struktura. Elementi drevesa so razporejeni hierarhično v razmerju »oče« - »sin«, ter so med seboj povezani. Elementi drevesa se delijo na vozlišča in liste. V nekaterih vrstah dreves lahko ima oče tudi več sinov, sin pa ima vedno le enega očeta.

Zgledi:

Zunanje povezave

uredi