Dno je najnižja površina česa. Beseda lahko pomeni tudi: