Dislokácije so črtne (linijske) napake v kristalih. Njihov pomen je največji v kovinskih materialih, ker omogočajo plastično deformacijo pri razmeroma majhnih napetostih.

Shematski prikaz dislokacije

Plastična deformacija kovin brez dislokacij bi se začela šele pri napetosti, ki bi bila enaka petnajstini strižnega modula kovin; torej pri napetostih več 1000 MPa. Toda čisto železo lahko preoblikujemo že pri tako majhnih napetostih, kot je nekaj MPa.