Dirigiranje je veščina, s katero vodimo večjo skupino glasbenih izvajalcev s pomočjo določenih kretenj. Dogovorjeni gibi roke, pa tudi celotna govorica telesa so sredstvo, s katerim dirigent usmerja glasbenike pri izvajanju skladbe. Ker se lahko izvajalci posamezno orientirajo le na podlagi svojega notnega parta, potrebujejo koordinacijo dirigenta, ki pozna celotno partituro.

Daniel Cohen med dirigiranjem

Dirigiranje vsebuje informacije o tempu, agogiki, dinamiki (glasnosti) in načinu izvajanja skladbe.

Glej tudi uredi