Dinámični vzgòn je sila, ki nastane zaradi gibanja telesa skozi tekočino in deluje prečno na smer gibanja.

Silo dinamičnega vzgona podaja enačba:

Tu je v hitrost gibanja telesa skozi tekočino, S je projekcija površine telesa prečno na smer gibanja, ρ je gostota tekočine, pa je koeficient dinamičnega vzgona, ki se ga po navadi določa z meritvami.

Dinamični vzgon se pojasni z Bernoullijevo enačbo.

Z dinamičnim vzgonom se lahko pojasni vzgon letala in Magnusov pojav.

Glej tudi uredi