Razmerje vzgon/upor (ang. lift-to-drag ratio ali samo L/D) je razmerje med vzgonom in zračnim uporom krila ali druge vzgonske naprave. Zaželena so čimvečja L/D razmerja, kar pomeni manjši upor, s tem manjšo porabo goriva in boljše sposobnosti. V nekaterih primerih je jadralno število enako razmerju L/D, jadralno letala dosežejo L/D tudi čez 60.

Krivulja upora

Razmerje L/D se lahko izračuna, lahko se ga določi z letnim testiranjem ali pa se ga testira v vetrnem tunelu

Primer razmerja vzgon/upor

uredi