Didaktika

učna metoda

Didaktika, (grško διδασκω /didáskō/ - učim, poučujem) je veda, ki obravnava vsebino, metode in organizacijo pouka v šolah.

Razvoj besede uredi

Beseda didaktika je na Slovenskem v uporabi od 19. stoletja. Tujka je prevzeta preko sodobnih evropskih jezikov; nem. Didaktik, fran. didactique, ang. didactis iz grške besede didaktiké, kar je v ženski obliki posamostaljen pridevnik didáktikós v pomenu besede dobro učeč, izpeljan iz glagola didáskō v pomenu učim, poučujem.

Viri uredi

  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003
  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, DZS, Ljubljana, 1979