Devi (boginja) je v hinduizmu boginja mati ter Šivina žena.