Družba z omejeno odgovornostjo

(Preusmerjeno s strani D.o.o.)

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je oblika gospodarske družbe v slovenskem pravnem sistemu.

Je družba z lastno pravno sposobnostjo, ki za prevzete obveznosti jamči le s premoženjem družbe in ima osnovni kapital razdeljen na poslovne deleže.

Zapis okrajšave

uredi

Po slovničnih pravilih je pika levostično ločilo in je pravopisno pravilen zapis s presledkom za vsako piko (d. o. o.). Tak zapis navaja tudi Slovenski pravopis.[1] Po drugi strani pa Zakon o gospodarskih družbah v 27. členu navaja zapis brez presledkov (d.o.o.).[2] Zakon tudi določa, da morajo podjetja zapis firme uporabljati skladno z zapisom v Poslovnim registrom Slovenije (če je firma v registru zapisana brez presledkov, mora tak zapis podjetje uporabljati pri vsem svojem poslovanju).[3] Zapis brez presledkov nekateri zagovarjajo tudi zato, ker presledek omogoča preskok dela te enotne besede v naslednjo vrstico, kar okrajšavo naredilo neberljivo oz. nerazumljivo,[4] vendar se lahko vsak pisec temu izogne z uporabo nedeljivih presledkov.[5]

Po pravopisu se mora med imenom podjetja in okrajšavo uporabiti tudi pristavčna vejica (npr. Mavrica, d. o. o.Podjetju Mavrica, d. o. o., grozi stavka.).[3]

Značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo

uredi

Minimalni osnovni kapital znaša 7.500 EUR.

Ustanovitev

uredi

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali do 50 fizičnih ali pravnih oseb. Družba se ustanovi z družbeno pogodbo, ki mora biti sestavljena v notarski obliki, odpre se transakcijski račun in vplača osnovni kapital. Če so izpolnjene vse zakonske zahteve, sodišče vpiše družbo v sodni register. Družba z omejeno odgovornostjo pridobi položaj pravne osebe z vpisom v sodni register in tako postane nosilka pravic in obveznosti. Po vpisu se izdela žig, obvesti Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve o dejavnostih družbe ter ustanovitev objavi v Uradnem listu RS.

Zunanje povezave

uredi

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi
  1. http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=d.+o.+o.+&hs=1, Slovenski pravopis 2001, vpogled: 29. 11. 2015.
  2. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo in 42/06 – ZGD-1).
  3. 3,0 3,1 Lengar Verovnik T. Pravopisna norma proti normam drugih ved in področij človekovega delovanja, ravnanja. V: Jakop N., Dobrovoljc H. (ur.). Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 17–25.
  4. http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000023.html, vpogled: 29. 11. 2015.
  5. http://www.lektorsko-drustvo.si/predavanja/locila-in-presledki, vpogled: 29. 11. 2015.