Komanditna delniška družba

Komanditna delniška družba (k. d. d.) je komanditna družba v kateri so kapitalski deleži komanditistov razdeljeni na delnice in zaradi tega zanje smiselno veljajo pravila, ki urejajo delniško družbo.

Če so vsi komplementarji kapitalske družbe (družba v kateri nobena fizična oseba ne odgovarja za obveznosti družbe), gre za dvojno družbo.

Zanimivost

uredi

Zakon o gospodarskih družbah razporeja k.d.d. med kapitalske družbe, čeprav gre v osnovi za osebno družbo zaradi osebne odgovornosti komplementarjev za obveznosti družbe. Vendar pa so komplementarji v k.d.d. navadno kapitalske družbe in je zato umestitev k.d.d. v ZGD smiselna.

Primeri

uredi
  • Michelin
  • EuroDisney SCA
  • Hermès International
  • Merck

Glej tudi

uredi