Corpus separatum


Corpus separatum je latinski izraz, ki pomeni mesto ali regijo s posebnim pravnim ali političnim statusom, drugačnim od njegove okolice. Suverenost corpus separatum ni dovolj velika, da bi imela mesto ali regija status mestne države. Izraz se najpogosteje nanaša na:

  • Corpus separatum (Jeruzalem), ustanovljen na predlog Združenih narodov leta 1947
  • Corpus separatum (Reka), zgodovinski status pristanišča Reka od leta 1776 do 1918
  • Pordenone, corpus separatum od leta 1378 do 1514
  • Novi Pazar, corpus separatum od leta 1878 do 1912