Corpus juris civilis

Corpus iuris civilis (latinsko zakonik civilnega prava) je zbirka pravnih dokumentov, ki je nastala med 529 in 534 po ukazu Justinijana I., cesarja Bizanca.

CORPUS IURIS CIVILIS ROMANI. Institutiones et Digestae.Gothofredus, 1583

DeliUredi

Štirje sestavni deli: