Ciklus sečnine je skupina biokemičnih reakcij v organizmu sesalcev, s katerimi se dušik vsebujoči razpadni produkti, zlasti amonijak, pretvorijo v sečnino. Slednja nato zapusti telo s sečem. Pri ptičih in nekaterih kuščarjih se amonijak pretvori v sečno kislino, medtem ko se pri ribah amonijak neposredno z osmozo izloči iz organizma skozi kožo.

Funkcija

uredi

Amonijak je za organizem toksična spojina in ga ne more dovolj hitro izločiti v takšni obliki. Sečnina in tudi sečna kislina sta bistveno manj toksični spojini in pripravnejši za eliminacijo iz organizma. Do nezadostnega pretvarjanja amonijaka v sečnino prihaja pri nekateril prirojenih presnovnih boleznih in pri jetrnih boleznih. Posledično se v jetrih kopičijo dušikovi razpadni produkti (predvsem amonijak), kar vodi do hepatične encefalopatije.

Lokacija reakcij v organizmu

uredi

Ciklus sečnine poteka povečini v jetrnih celicah (hepatocitih), v manjši meri tudi v ledvicah. Reakcije ciklusa potekajo deloma v mitohondrijih, deloma v celičnem citosolu. Za transport vmesnih produktov skozi celične membrane so potrebni prenašalci.

 
Shema ciklusa sečnine: 1-citrulin, 2-argininosukcinat, 3-arginin, 4-ornitin, 5-karbamoilfosfat, 6-asparaginska kislina, 7-fumarna kislina, 8-voda, 9-sečnina.

Reakcije cikla

uredi
Stopnja Reaktant Produkt Encim Lokacija
1 2ATP + HCO3- + NH4+ karbamoilfosfat + 2ADP + Pi CPS1 mitohondrij
2 karbamoilfosfat + ornitin citrulin + Pi OTC mitohondrij
3 citrulin + aspartat + ATP argininosukcinat + AMP + PPi ASS citosol
4 argininosukcinat arginin + fumarat ASL citosol
5 arginin + H2O ornitin + sečnina ARG1 citosol

Celokupna reakcija:

  • 2 NH3 + CO2 + 4 ATP + aspartat → sečnina+ fumarat + 4 ADP + 4 Pi

Reakcije v mitohondriju

uredi

Na koncu kaskadne reakcije (v zgornji preglednici pod stopnjo 1) nastaja karbamoil-fosfat, ki vstopa v reakcije v citosolu. Ker ne obstaja prenašalec za karbamoil-fosfat, ki bi le-tega izpljavljal iz mitohondrija v citosol, nastopi dodatna pretvorba karbamoil-fosfata z ornitinm v citrulin. Obe spojini sta neproteinogeni alfa-L-aminokislini, razlikujeta se v karbamatnem delu molekule in za obe spojini obstaja prenašalec. Karbamoil-fosfat se defosforilira in se veže na ornitin, pri čemer nastaja citrulin. Reakcijo katalizira encim transkarbamoilaza. Citrulin se s pomočjo prenašalca (citrulin-translokaza) prenese v citosol.

Reakcije v citosolu

uredi

Citrulin, ki se prenese v citosol, se veže na aspartat, pri čemer se porablja ATP. Nastane argininosukcinat. Reakcijo katalizira encim argininosukcinat-sintetaza. Iz argininosukcinata nastane z odcepitvijo fumarata arginin. Pri tem sodeluje encim argininosukcinat-liaza. V zadnji stopnji katalizira encim arginaza reakcijo arginina do ornitina ter sečnine.