Centralna medicinska knjižnica, Ljubljana

Centralna medicinska knjižnica je visokošolska knjižnica, ki deluje v sklopu Medicinske fakultete v Ljubljani.

ZgodovinaUredi

Centralna medicinska knjižnica (CMK) je visokošolska knjižnica, ki je bila ustanovljena leta 1945, začetek njenega delovanja pa sovpada z ustanovitvijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Leta 1946 je knjižnica začela delovati s prvim bibliotekarjem in idejnim vodjem dr. Lojzom Kraigherjem.

Osnovni podatkiUredi

Danes je največja in najbogatejša medicinska knjižnica v Sloveniji, ki s svojimi storitvami sledi sodobnim smernicam in potrebam uporabnikov. CMK podpira poslanstvo in dejavnosti Medicinske fakultete, predvsem z nudenjem podpore pedagoškemu procesu, strokovno-zdravstveni dejavnosti in znanstveno raziskovalnem delu. Centralna medicinska knjižnica ima tudi vlogo nacionalne medicinske knjižnice in tako nudi storitve svojim uporabnikom (zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, študentom, raziskovalcem, ...) in knjižnicam iz cele Slovenije. CMK že več kot tri desetletja usklajuje nabavo in druge aktivnosti v biomedicinskem krogu slovenskih knjižnic.

Članstvo/uporabnikiUredi

Uporabniki CMK prihajajo iz celotne Slovenije, največ je članov iz Medicinske fakultete, veliko pa tudi iz Univerzitetnega kliničnega centra ter drugih zdravstvenih in raziskovalnih organizacij. Vsak uporabnik se ob včlanitvi v knjižnico zaveže, da bo upošteval knjižnični red in po plačilu letne članarine prejme člansko izkaznico. Uporabnik se lahko odloči za letni vpis v knjižnico, tromesečni ali pa le enomesečni vpis. Študentje članarino plačajo ob vpisu na fakulteto oz. v višji letnik in velja za tekoče šolsko leto.

PoslanstvoUredi

Poslanstvo CMK je podpora raziskovanju, kliničnemu delu in biomedicinskemu izobraževanju ter zagotavljanju zdravstvenega varstva z izvajanjem informacijsko knjižnične dejavnosti (le-ta vključuje zagotavljanje dostopa do svetovne biomedicinske literature, pospeševanje učinkovite uporabe znanja in informacij ter seveda izobraževanje uporabnikov).

StoritveUredi

V knjižnici nudijo mnoge elektronske in klasične storitve, s katerimi želijo uporabniku omogočiti hiter dostop do izbrane svetovne biomedicinske literature, ter pomagati pri izbiri in kasneje tudi pri učinkoviti uporabi informacij. Knjižnica nudi 24 urni dostop do bogate digitalne knjižnice CMK, prav tako je omogočen 24 urni oddaljen dostop do digitalne knjižnice z lokacij izven MF. Svoje storitve razvijajo predvsem v skladu s potrebami uporabnikov, vseeno pa sta pomembna dejavnika tudi ponudba virov in razvoj informacijskih tehnologij. Zaposleni med drugim uporabnikom nudijo pomoč pri reševanju informacijskih problemov, iskanju in posledično uporabi informacij ter pri vrednotenju člankov, omogočajo pa tudi fotokopiranje in vezavo gradiva. Med storitve knjižnice so vključene: izposoja gradiva, dobava dokumentov, dobava gradiva iz drugih knjižnic in iz tujine, izdajanje informativnega gradiva, spletna ponudba s knjižničnim portalom, digitalna knjižnica in oddaljen dostop do e-virov. V CMK nudijo tudi izobraževalne tečaje za uporabo različnih baz podatkov in knjižničnih storitev. Tečaji (so brezplačni za člane) potekajo v obliki organiziranega izobraževanja ali praktičnega dela pod vodstvom strokovno usposobljenih knjižničarjev. Knjižnica nudi med drugim tudi predstavitveno delavnico o uporabi digitalne knjižnice in oddaljenega dostopa. Namen delavnice je predvsem seznanitev študentov, pedagoških delavcev, raziskovalcev in drugih z možnostmi njene uporabe, katero znanje jim bo v veliko pomoč pri delu. Uporabnikom je v knjižnici na voljo kar 106 čitalniških mest in 15 računalnikov. Računalniki omogočajo dostop do interneta, bibliografskih zbirk ter elektronskih revij in učbenikov, do programskega paketa MS Office, ponujajo pa tudi možnost tiskanja.

Knjižnično gradivoUredi

Centralna medicinska knjižnica je v letu 2009 prvič izvedla popis celotnega knjižničnega gradiva in popisala 191.895 enot gradiva. Zelo velik poudarek dajejo na razvoj digitalne knjižnice, ki je v letu 2009 zajemala kar 1550 licenčnih in 459 prosto dostopnih e-revij ter 1.341 e-knjig s področja biomedicine. CMK omogoča v sistemu COBISS internetno podaljševanje gradiva, avtomatizirano izposojo gradiva, urejanje profila, itd. Vse pridobljeno tiskano in elektronsko gradivo se s postopkom vsebinske in bibliografske obdelave vključi v računalniški katalog sistema COBISS.

IzposojaUredi

Knjižnično gradivo si lahko izposojajo le člani CMK, ki so poravnali članarino. Vsak uporabnik si lahko naenkrat izposodi do 10 revij, katerih enotna izposojevalna doba je 6 delovnih dni. Učbenike in monografije si lahko uporabniki izposodijo za dobo enega meseca z možnostjo enkratnega podaljšanja še za en mesec. Izjema so nekateri učbeniki, ki so študentom MF na voljo za izposojo za tri mesece. Gradivo si lahko izposodi tudi nečlan, vendar pa mora plačati izposojevalnino. V primeru pretečenega roka izposoje se plača zamudnina, le-tej pa sledijo tudi opomini. Rezervacij za izposojene monografije ne sprejemajo, ampak za proste izvode, imajo pa uporabniki možnost rezervacije štirih revij (profesorji MF do 10).

Glej tudiUredi

ViriUredi

Zunanje povezaveUredi