Velika sekunda

(Preusmerjeno s strani Celi ton)

Velika sekunda, tudi celi ton je eden od treh pogosto uporabljanih intervalov z obsegom dveh stopenj diatonične lestvice, ostala dva sta mala sekunda, ki je za polton manjša, in zvečana sekunda, ki ima za polton večji obseg. Okrajšava za veliko sekundo je v2, njena inverzija pa je mala septima. Pojavlja se med prvo in drugo stopnjo durove lestvice.

velika sekunda
Inverzija mala septima
Ime
Druga imena celi ton
Okrajšava v2
Obseg
Poltonov 2
Intervalni razred 2
Naravni interval 9:8 ali 10:9
Centov
Temperirana uglasitev 200
Naravna intonacija 204 ali 182

Pri naravni uglasitvi velika sekunda ustreza najmanj dvema frekvenčnima razmerjema: 9/8 (veliki ton) in 10/9 (mali ton), ki se razlikujeta v sintonični komi. Pri temperirani uglasitvi sta ta dva intervala predstavljena kot isti interval.

Velika sekunda je obravnavana kot eden najbolj disonantnih intervalov diatonične lestvice.

Glej tudi

uredi