Mala septima je manjša izmed dveh konvencionalno uporabljanih intervalov, ki obsegata sedem diatoničnih stopenj. Intervalna kvaliteta (pridevnik) 'mala' označuje, da je od velike septime manjša za en polton: mala septima obsega 10 poltonov (velika pa 11). Okrajšava za malo septimo je m7, njena inverzija pa je velika sekunda.

mala septima
Inverzija velika sekunda
Ime
Druga imena -
Okrajšava m7
Obseg
Poltonov 10
Intervalni razred 2
Naravni interval 16:9 ali 9:5
Centov
Temperirana uglasitev 1000
Naravna intonacija 996 ali 1018

Mala septima se uporablja tudi v septakordih (durovem in molovem), kot prva in četrta stopnja.

Glej tudi uredi