Butanol je alkohol s štirimi ogljikovimi atomi, atomom kisika in desetimi atomi vodika. Ima molekulsko formulo C4H9OH in 4 izomere:

butan-1-ol     CH3-CH2-CH2-CH2-OH
(tudi n-butanol)
butan-2-ol     CH3-CH2-CH(OH)-CH3
(tudi sec-butanol)
izobutil alkohol    CH3-CH-CH3
              |
              CH2OH
              OH
              |
terc-butil alkohol   CH3-C-CH3
(tudi t-butanol)      |
              CH3 


Glej tudi

uredi