Borut Ošlaj

slovenski filozof

Borut Ošlaj, sodobni slovenski filozof, *2. maj 1964, Murska Sobota

ŠolanjeUredi

Mladost je preživel v Lendavi, kjer je obiskoval dvojezično osnovno šolo. Maturiral je leta 1979 na splošni gimnaziji v Murski Soboti. Na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je diplomiral (B) 17. septembra 1987, na Oddelku za filozofijo (A) iste fakultete pa 5. aprila 1989. Za diplomsko nalogo z naslovom Ens metaphysicum Nietzsche in metafizika je 8. februarja 1990 prejel študentsko Prešernovo nagrado. Magisterij na temo Religija in filozofija filozofije je zagovarjal 29. junija1992. Doktorsko tezo z naslovom Filozofska antropologija kot poskus revitalizacije filozofije / s posebnim ozirom na Schelerja, Plessnerja in Fromma je obranil 27. decembra 1994 – vse na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (mentor red. prof. dr. Vojan Rus).

DelovanjeUredi

Leta 1994 je bil v okviru samostojnega znanstvenega projekta »Diaforična etika narave« na dvomesečnem strokovnem izpopolnjevanju v Münchnu pri prof. Wilhelmu Vossenkuhlu (štipendija DAAD). 28. oktobra 1996 je bil sprejet v redno delovno razmerje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot dobitnik 'Humboldtove štipendije' je v študijskem letu 2001/2002 opravljal znanstveno raziskovalno in pedagoško delo v Berlinu (Freie Universität) pri prof. Dietrichu Böhlerju. Od leta 2001 do 2004 je sodeloval pri raziskovalnem projektu »Metafizika in antropologija etike«. V svojem delu raziskav, ki so pokrivale antropološke probleme etike, je skozi obsežno kritiko simbolnih form postavil novo teorijo integrativne etike, ki temelji na etični dekonstrukciji simbolnega in vase vključuje tako etična razmerja do sočloveka in družbe kot tudi do celote narave. Leta 2007 je imel vabljeno predavanje na Dunajski univerzi; istega leta je kot gostujoči profesor predaval na mednarodni podiplomski poletni šoli »Integrative Bioethik« na Malem Lošinju. Leta 2009 je v okviru DAAD štipendije opravljal 3-mesečno znanstveno delo na univerzi Eichstätt-Ingolstadt (Projekt: Integrative Bioethik). Leta 2012 je predaval na podiplomski poletni šoli »Bioethik im Kontext« v Berlinu. V tem času je sodeloval tudi pri mednarodnem projektu Grundlegung der integrativen Bioethik (Univerza Zagreb).

V naziv docenta za filozofsko antropologijo je bil izvoljen 19. aprila 1996, v naziv izredni profesor za področje filozofske antropologije 10. novembra 2004, v naziv redni profesor za filozofijo pa 27. januar 2015.

Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani je nosilec predmetov Etika, Sodobni problemi etike, Religije in svetovni etos, Človek in simbolne forme; pred tem več let tudi Filozofske antropologije. Z izbirnim predmetom Filozofska etika narave sodeluje na drugostopenjskem študijskem programu Biotehniške fakultete (Ljubljana). V okviru univerzitetnega podiplomskega študija iz Varstva okolja je bil nosilec izbirnega predmeta Etika narave. Predaval je tudi na drugih oddelkih Filozofske fakultete (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko) in na FDV.

Področje njegovega raziskovanja obsega etiko, bioetiko, etiko narave, filozofsko antropologijo, filozofijo kulture in filozofijo religije.


Strokovna dejavnost in vodstvene funkcijeUredi

 • Član mednarodnih filozofskih društev »Hans Jonas-Zentrum« (Berlin), »System der Philosophie« (Dunaj), Association Internationale des Professeurs de Philosophie (Bruselj).
 • Član uredništva (Editorial Board) revije Filozofska istraživanja (Zagreb).
 • Dolga leta je bil predsednik izdajateljskega sveta revije Anthropos.
 • Član državne komisije za medicinsko etiko.
 • Soustanovitelj in aktivni član gibanja svetovni etos Slovenija.
 • Predsednik organizacijskega odbora mednarodnega simpozija »Oseba in dobro – Person and Good«, Celje, 3. – 6. november 2005.
 • Od leta 2006 do leta 2008 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva.
 • Pogosti nastopi z vabljenimi javnimi predavanji. Med pomembnejše spadajo trije cikle predavanj v Cankarjevem domu (Ljubljana):
  • »Filozofija v človeku«, Cankarjev dom, 29. januar, 5. in 12. februar 2009.
  • »Svetovni etos - slepilo ali realno upanje?«, Cankarjev dom, 12. in 26. januar in 9. februar 2012.
  • »Politika in morala«, Cankarjev dom, 14. januar in 5. marec 2014.
 • V času od 2008 do 2013 namestnik predstojnika Oddelka za filozofijo.
 • Soorganizator in eden od programskih vodij posvetov gibanja svetovni etos Slovenija v Cankarjevem domu:
  • »Svetovni etos: Globalno in lokalno«, Cankarjev dom, 12. april 2013.
  • »Svetovni etos in celostna pedagogika«, Cankarjev dom, 21. oktober 2014.
  • »Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe«, Cankarjev dom, 20. oktober 2015.
 • Številni nastopi v elektronskih in tiskanih medijih.
 • Od 2016 naprej predstojnik Oddelka za filozofijo (dve-letni mandat z možnostjo podaljšanja).
 • Vodja katedre za ontologijo in filozofsko sistematiko.

Izbrana bibliografijaUredi

MonografijeUredi

 • Homo diaphoricus – Uvod v filozofsko antropologijo, Ljubljana 1999.
 • Človek in narava – Osnove diaforične etike narave, Ljubljana 2000.
 • Homo diaphoricus – Uvod v filozofsko antropologijo, druga, predelana izdaja, Ljubljana 2004.
 • Antropoetika – Etična dekonstrukcija simbolnega, Ljubljana, 2005.
 • Ethica, quo vadis? – Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture, Ljubljana, 2010.
 • Svetovni etos – Globalno in lokalno (souredništvo z: Marko Pavliha), Grosuplje 2013.
 • Natürliche Verantwortung – Beiträge zur integrativen Bioethik (soavtorstvo z: Walter Schweidler), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2014.
 • Svetovni etos in celostna pedagogika (souredništvo z: Marko Pavliha), Radovljica 2014.
 • Človek svet in etos; Študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, Ljubljana 2015.

Poleg tega številne objave v domačih in tujih znanstvenih revijah.