Biopsija

medicinski test, ki vključuje odvzem vzorca celic ali tkiv za preiskavo, da se ugotovi prisotnost ali obseg bolezni

Biopsíja pomeni v medicini odvzem vzorca tkiva iz živega telesa za mikroskopsko preiskavo.[1]

Biopsija možganovine.

Odvzete celice ali tkivo običajno pregleda pod mikroskopom patolog, lahko pa se analizira kemijsko.

Etimologija uredi

Beseda biopsija je grškega izvora in je izpeljana iz besed bios = življenje in opsis = vid.[2]

Besedo je v medicinsko okolje vpeljal leta 1879 francoski dermatolog Ernest Besnier.[3]

Viri uredi