Baudotov kod je nabor znakov, ki je bil predhodnica EBCDIC in ASCII, in se je najprej uporabljal izključno na teleprinterjih.

Kod je razvil leta 1874 francoski inženir in izumitelj Jean-Maurice-Émile Baudot. Poimenoval jo je Mednarodna telegrafska abeceda št. 1, in danes se ne uporablja več. Kod so pošiljali s pomočjo tipkovnice s petimi tipkami, kjer je vsaka tipka predstavljala en bit signala s petimi stanji. Mehansko brisalo je lahko pregledalo stanje tipkovnice in sprostilo tipke, tako da je operater lahko vnesel naslednji znak.

Okoli leta 1901 je Baudotov kod prilagodil Donald Murray (1865-1945) s prerazporeditvijo znakov. Dodal je nove znake in premične kode. Za ta namen je izdelal tipkovnico, podobno tisti pri pisalnem stroju.

Mednarodna telegrafska abeceda št. 2 (ITA2) zapisana šestnajstiško

Glej tudi uredi