Batna črpalka

Batna črpalka spada med najstarejše delovne stroje, saj je znana že več kot 2000 let. Deluje na principu izpodrivanja tekočine, in sicer samo v tlačnem gibu bata, kar povzroča neenakomerno črpanje tekočine. Batne črpalke so vedno opremljene s tlačnim in sesalnim ventilom, da krmilita sesalni in tlačni gib. So bolj zapletene kot druge črpalke zato se uporabljajo samo še v posebne namene.

Primer batne črpalke

Vrste batnih črpalk:

  • Enostransko delujoča batna črpalka
  • Dvostransko delujoča batna črpalka
  • Diferencialna batna črpalka