Avatar

Avatar je beseda, ki v sanskrtu pomeni »prerod boga« oziroma »inkarnacija«. Termin je prvotno uporabljen v hindujskih tekstih. Krišna je tako osmi avatar (inkarnacija) Višnuja. Desavatara pa je deset velikih inkarnacij Višnuja.

Deset avatarjev boga Višna