Atenuacija

Atenuacija je mehanizem, ki nadzira zmožnost nadaljnjega branja RNK-polimeraze, ko naleti na atenuator, ki je notranji terminator (končno aminokislinsko zaporedje), nameščen na začetku transkripcijske enote. Nekateri zunanji vplivi povzročijo nastanek notranjega terminatorja v obliki sekundarne strukture - lasnice. V primeru tvorbe lasnice RNK-polimeraza ne more več prepisovati gena, če pa se lasnica ne tvori, potem RNK-polimeraza nadaljuje s fazo podaljševanja preko terminatorja in geni se prepišejo.

Spremembe v sekundarni strukturi, ki nadzorujejo atenuacijo, so pogojene s položajem ribosoma na informacijski RNK (mRNA). Da pride do terminacije, je potrebno, da je ribosom zmožen prevajati vodilni segment mRNA. Takrat se pri terminatorju 1 (sekvenci) tvori terminacijska lasnica. Če pa ribosom ne more prevajati vodilnega segmenta, se lasnica tvori na drugi lokaciji. Posledica tega je, da terminacijska regija ostaja enoverižna in RNK-polimeraza lahko prepisuje kodirajočo regijo.

Primer atenuacije predstavlja Trp-operon: Trp-operon je sestavljen iz 5 strukturnih delov, pred njimi je kontrolno področje, ki ima sekvenco za vodilni peptid (angl. leader). V vodilnem zaporedju so 4 zaporedja, ki so med sabo delno komplementarna in sicer 1 - 2, 2 - 3 in 3 - 4. Od sistema stebričkov, ki nastanejo, ko se parijo komplementarni deli, je odvisno, ali bo sinteza potekala in kako.

Atenuacija.jpg

ViriUredi

  1. Attenuation Arhivirano 2008-10-07 na Wayback Machine.
  2. The Tryptophan Operon
  3. Regulation of tryptophan operon expression by attenuation in cell-free extracts of Escherichia coli Arhivirano 2008-11-05 na Wayback Machine.