Atenuacija

Atenuacija je mehanizem, ki nadzira zmožnost nadaljnjega branja RNK-polimeraze, ko naleti na atenuator, ki je notranji terminator (končno aminokislinsko zaporedje), nameščen na začetku transkripcijske enote. Nekateri zunanji vplivi povzročijo nastanek notranjega terminatorja v obliki sekundarne strukture - lasnice. V primeru tvorbe lasnice RNK-polimeraza ne more več prepisovati gena, če pa se lasnica ne tvori, potem RNK-polimeraza nadaljuje s fazo podaljševanja preko terminatorja in geni se prepišejo.

Spremembe v sekundarni strukturi, ki nadzorujejo atenuacijo, so pogojene s položajem ribosoma na informacijski RNK (mRNA). Da pride do terminacije, je potrebno, da je ribosom zmožen prevajati vodilni segment mRNA. Takrat se pri terminatorju 1 (sekvenci) tvori terminacijska lasnica. Če pa ribosom ne more prevajati vodilnega segmenta, se lasnica tvori na drugi lokaciji. Posledica tega je, da terminacijska regija ostaja enoverižna in RNK-polimeraza lahko prepisuje kodirajočo regijo.

Primer atenuacije predstavlja Trp-operon: Trp-operon je sestavljen iz 5 strukturnih delov, pred njimi je kontrolno področje, ki ima sekvenco za vodilni peptid (angl. leader). V vodilnem zaporedju so 4 zaporedja, ki so med sabo delno komplementarna in sicer 1 - 2, 2 - 3 in 3 - 4. Od sistema stebričkov, ki nastanejo, ko se parijo komplementarni deli, je odvisno, ali bo sinteza potekala in kako.

Atenuacija.jpg

ViriUredi

  1. Attenuation
  2. The Tryptophan Operon
  3. Regulation of tryptophan operon expression by attenuation in cell-free extracts of Escherichia coli