Asimilacija (sociologija)

Asimilacija je v sociologiji proces prilagajanja posameznika na značilnosti neke skupine, drugega naroda. Je zlasti proces kulturnega prilagajanja (etnične) manjšine ali posameznika prevladujočemu delu prebivalstva[1], ali poenostavljeno utapljanje enega naroda/etnične skupine v drugem.

Nasilna asimilacija celotnih populacij (nasilje je lahko fizično, socialno, gospodarstko, medijsko itd.) povzroča fenomene prekogeneracijskega kolektivnega sindroma posttravmatskega stresa (Post traumatic Stress Disorder, PTSD / Posttraumatische Belastungsstörung, PTBS), kot je to prikazal na primeru koroških Slovencev Bojan-Ilija Schnabl že leta 2010 za avstrijsko Južno Koroško. Hkrati pa ponuja le-ta na osnovi inovativnih menedžmentskih študij v interdisciplinarnem pristopu s t. i. "modelom dalij" (nem. "Dahlienmodell") - ki ga je izdelal in poimenoval on - metodo za individualno ali kolektivno premostitev oz. integracijo travm.[2][3][4][5]

Asimilacijo - kot rezultat družbenege nasilja je treba razlikovati od t.i. akulturacije.[6]

Sklici in opombe

uredi
  1. Veliki splošni leksikon, DZS
  2. Schnabl, Bojan-Ilija (2010). Asimilacija in sindrom posttravmatskega stresa. Koroški koledar 2011. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, Založba Drava. str. 117–130. ISBN 978-3-85435-634-9.
  3. SCHNABL, Bojan-Ilija. Assimilant(en). V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau, 2016, bd. 1, a-I, str. 115. [COBISS.SI-ID 22136328]
  4. SCHNABL, Bojan-Ilija. Assimilation. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau, 2016, bd. 1, a-I, str. 115-122, ilustr. [COBISS.SI-ID 22136584]
  5. SCHNABL, Bojan-Ilija. Assimilationszwang. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau, 2016, bd. 1, a-I, str. 122-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 22136840]
  6. SCHNABL, Bojan-Ilija. Akkulturation. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau, 2016, bd. 1, a-I, str. 75-76. [COBISS.SI-ID 22126088]

Glej tudi

uredi