Alkinoj (tudi Alkinoos) je v Homerjevi Odiseji fajaški kralj otoka Sherije, ki je bil Aretin mož in Navzikajin oče.

Odisej na dvoru Alkinoja na sliki Francesca Hayeza iz leta 1815

Sprejel je brodolomca Odiseja, ga pogostil in mu dal hitro ladjo, ki ga je prepeljala na domači otok Itako.