Aliansa

Aliansa je pismeni meddržavni dogovor o povezavi več držav z namenom medsebojne pomoči in doseganja skupnih ciljev.

Najbolj znana aliansa je Sveta aliansa.