Agenor je v grški mitologiji sin Pozejdona in Libije, praoče Feničanov, ustanovitelj mesta Tir in njegov kralj.

Gričar Bruno, Mitološki slovarček, Solidarnost, Murska Sobota, 1986