Admitánca (oznaka Y) je elektrotehniška in fizikalna količina, določena kot recipročna vrednost impedance. Mednarodni sistem enot predpisuje zanjo izpeljano enoto S ali Ω-1.

Admitanca je v splošnem kompleksna; s konduktanco G in susceptanco B jo povezuje zveza (v elektrotehniki se za imaginarno enoto navadno uporablja oznaka j namesto i):