Adiabatni eksponent

razmerje med specifično toploto pri konstantnem tlaku in specifično toploto pri konstantnem volumnu, pogosto imenovano adiabatni indeks

Adiabátni eksponènt (tudi eksponènt izentrópe, adiabátni koeficiènt ali adiabátni índeks; oznaka κ in redkeje γ ali k) je v fiziki brezrazsežna količina in je določen kot razmerje med specifično toploto pri stalnem tlaku in specifično toploto pri stalni prostornini:

kjer sta molski specifični toploti.

Adiabatni eksponent nastopa v enačbah stanja, ki povezujejo termodinamske spremenljivke pri adiabatnih spremembah. Število se imenuje tudi Poissonovo število ali Poissonova konstanta.

Lastnosti uredi

Ker je  , je  .

Pri idealnem prlinu je specifična toplota konstantna pri različnih temperaturah. Zato je moč zapisati notranjo energijo U in entalpijo H kot:

 
 

Tako je adiabatni eksponent enak tudi razmerju med entalpijo in notranjo energijo:

 

Specifični toploti se lahko izrazita z adiabatnim eksponentom in (specifično) plinsko konstanto R:

 

Poznati je treba vsaj  , ki se v razpredelnicah največkrat navaja.   se lahko izračuna prek R, ki je značilna za vsak plin:

 

Enačba velja tudi za druge snovi, kadar sta specifični toploti odvisni od temperature, ne le za idealne pline.