AVL-drevo je urejeno dvojiško drevo, ki ima globinsko neuravnoteženost ≤ 1. AVL-drevo se imenuje po ruskih matematikih Georgiju Maksimoviču Adelson-Velskem in Jevgeniju Mihajloviču Landisu, ki sta ga objavila leta 1962.

Primer neurejenega AVL-drevesa
Primer urejenega AVL-drevesa

Operacije uredi

Vstavljanje uredi

Zaporedno vstavljanje elementov 7 3 2 4 1 5 8 9 6

za koren vzamemo prvo število, nato pa po vrsti dodajamo ostala števila na levo(manjša števila od korena) in desno(večja števila od korena) stran:

  7               3                3               3             3
  /  LevoLeva rotacija     / \  LevoDesna rotacija    / \  DesnoDesna rotacija   / \  DesnoLeva rot.   / \
 3  ---------------->     2  7 ----------------->    2  5  ------------------>  2  5  -------------->  2  7
 /  dodajanja števila 4,1,5  /  /  dodajanje števila 8,9  /  / \            /  / \          /  / \
2               1  4              1  4  7           1  4  8         1  5  8
                  \                  \              / \          / \  \
                   5                  8             7  9         4  6  9
                                     \            /
                                      9           6

Brisanje uredi

Iskanje uredi

Uravnovešanje uredi

Enojni zasuk uredi

 
Enojni levi zasuk

Dvojni zasuk uredi

 
Dvojni zasuk

Zunanje povezave uredi