AQ

aques(lat.vodno)vodna razstopina

AQ, Aq oz. aq je lahko:

Glej tudiUredi


Kratice | Dvočrkovne kratice | Dvočrkovne kombinacije | Tričrkovne kratice (A-D, E-H, I-L, M-P, Q-T, U-X, Y-Ž) | Vojaške kratice | Seznam kratic