Župnik je duhovni predstojnik župnije. Izraz se običajno uporablja v Rimskokatoliški Cerkvi, lahko pa tudi v nekaterih drugih krščanskih Cerkvah.

Župnik je glavni duhovnik v župniji. Skrbi za bogoslužje in podeljevanje zakramentov. Župniku pri delu pogosto pomagajo mlajši, podrejeni duhovniki, ki se imenujejo kaplani. Župnik je za svoje delo odgovoren škofu (če je župnik redovnik, pa tudi svojemu redovnemu predstojniku).

Župnik ima drugo stopnjo posvečenja - mašniško posvečenje.

Župnik je dolžan skrbeti za župnijo tako v duhovnem kot tudi v materialnem pomenu. Župnik se je zaobljubil čistosti, zato zanj velja celibat. Če župnika škof pošlje v drugo župnijo, bo ta lažje odšel, saj tu ne bo navezan na nikogar.