Žlebnik

zaselek pri Belih Vodah, Občina Šoštanj

Žlebnik je zaselek blizu Belih Vod.

Žlebnik leži ob cesti med Ravnami na Koroškem in Šoštanjem. Tu je 22. februarja 1944 padel Karel Destovnik Kajuh, ko je šel s XIV. divizijo na Štajersko.