Živi fosili so danes živeče (tj. recentne) vrste organizmov, ki so po telesni zgradbi zelo podobne vrstam, poznanim samo po fosilnih ostankih, hkrati pa nimajo drugih še živečih sorodnikov. Ime je skoval biolog Charles Darwin v svojem delu O izvoru vrst.

Živi fosil Ginko

Primeri živih fosilov: