Škodljivec je v širšem pomenu organizem, ki ogroža človeka neposredno ali katero od njegovih dejavnosti (npr. kmetijstvo),[1] čeprav v slovenskem jeziku s to besedo označujemo predvsem škodljive živali.[2] Izraz ni natančno definiran in lahko vključuje ali ne rastline (tem pravimo tudi pleveli), prenašalce nalezljivih bolezni ipd.[1]

Termiti se prehranjujejo z lesom in povzročajo strukturno škodo na zgradbah

V ekološkem smislu gre za vrste, ki tekmujejo s človekom za vire (kompetitorje), pri čemer je predvsem v sodobnem času pojav škodljivcev neposredna posledica človekove dejavnosti in ignoriranja naravnih procesov, ki poruši ravnovesje. Primer je vzpostavitev monokulture v poljedelstvu, ki nudi bogat vir hrane vrsti, najbolj prilagojeni za prehranjevanje s konkretno poljščino, hkrati pa zmanjša pritisk plenilcev, ki na kmetijskem območju težje preživijo in se razmnožujejo. Drug primer je nameren ali nenameren vnos organizmov v nova okolja, kjer se lahko zaradi odsotnosti plenilcev razmnožijo in postanejo invazivni.[1]

Sklici in opombe uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 »Pest (vermin)«. Britannica Online. Pridobljeno 18. julija 2013.
  2. »Škodljivec«. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 18. julija 2013.