Ć ć

Ć je črka hrvaške, srbske, poljske in lužiške abecede. Imenuje se tudi mehki Č. V poljščini se črka izgovarja še mehkeje kot v srbščini ali hrvaščini.

V slovenščini se uporablja pogojno, predvsem za zapis tujih imen ali priimkov (Andrić).