Zvočni prostor

Zvočni prostor je glasbeni prostor, ki ga doživljamo kot navpično ali vertikalno gibanje zvočnih dogodkov (visoko, nizko, ozko, široko).

V glasbeni zvočni prostor sodijo: