Zvezdna kopica

Zvézdna kopíca je skupina zvezd, ki jih skupaj veže gravitacija. Obstajata dva različna tipa zvezdnih kopic:

  • kroglaste - skupki zelo starih zvezd in
  • odprte ali razsute - v splošnem vsebujejo nekaj sto po navadi mladih zvezd.

Razsute kopice se zaradi gravitacijskega vpliva velikih molekularnih oblakov sčasoma ločijo in se premikajo po galaksiji, članice kopice pa se premikajo skozi prostor v isti smeri, četudi niso več gravitacijsko vezane, in sčasoma tvorijo zvezdno asociacijo, oziroma gibljivo skupino.