Znanstveni zapis

način zapisovanja števil, zlasti zelo velikih ali majhnih

Znanstveni zapis (ali tudi standardna oblika in eksponentni zapis) je način zapisovanja števil, ki prilagodi prevelike ali premajhne vrednosti da so ustrezno zapisane v standardnem desetiškem zapisu. Znanstveni zapis ima več uporabnih lastnosti in ga večinoma uporabljajo znanstveniki, matematiki in inženirji, ki se ukvarjajo s takšnimi števili.

V znanstvenem zapisu so števila zapisana v obliki:

kar se prebere kot a krat deset na (potenco) b in kjer je eksponent b celo, koeficient a pa poljubno realno število, ki se imenuje mantisa, oziroma signifikand. Izraz mantisa pomeni tudi ulomljeni del logaritma. Za znak množenja se običajno uporablja pika v sredini (·), redkeje pa ×.

Če je število negativno, potem znak minus () stoji pred a (kot pri običajnem desetiškem zapisu). Na primer:

običajni desetiški zapis znanstveni zapis (nenormaliziran)
1 0,1 ×101
30 0,3 ×103
5 720 000 000 5,72 ×109
0,0007582 10 7,821 ×10−4
−0,000 000 0061 −6,1 ×10−9

Za zapis lahko uporabimo predlogo {{e}}.