Zdravstvena pismenost

Zdravstvena pismenost pomeni funkcionalno pismenost v zvezi z zdravjem in opredeljuje veščine in znanja, potrebna za razumevanje bolezni in zdravljenja, ter zmožnost učinkovite orientacije in delovanja znotraj zdravstvenega sistema[1]. Gre za posameznikovo sposobnost, da prejema, obdeluje in razume osnovne zdravstvene informacije in potrebne storitve, da lahko sprejme ustrezne odločitve v zvezi s svojim zdravjem.[2]

Za dobro zdravstveno pismenost mora posameznik dobro obvladati veščine branja, poslušanja, analitičnega sklepanja in odločanja v situacijah, povezanih z zdravjem. Dobra zdravsvena pismenost zajema, na primer, razumevanje navodil za uporabo zdravil, brošur z informacijami za bolnike, zdravnikovih napotkov, pravic v zapletenem zdravstvenem sistemu ipd.[3]

ZgodovinaUredi

Zdravstvena pismenost se je kot koncept prvič pojavila sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja, šele v zadnjih dveh desetletjih pa se teoretična in empirična dela sistematično usmerjajo na probleme, povezane z zdravstveno pismenostjo. Zdravstvena pismenost se je skozi čas razvijala v smeri od pretežno medicinskega koncepta k javnozdravstvenemu in zdravstvenovzgojnemu konceptu.[1]

Vpliv na zdravjeUredi

Nekateri viri navajajo, da je zdravstvena pismenost močnejši napovedni dejavnik posameznikovega zdravstvenega stanja kot njegovi starost, prihodki, status zaposlenosti, stopnja izobrazbe in rasa.[3] Visoka stopnja zdravstvene pismenosti je povezana z izboljšanimi sposobnostmi samooskrbe populacije, z ustreznejšim nadzorom in obvladovanjem kroničnih bolezni, z večjo dostopnostjo in ustreznejšo uporabo zdravstvenih storitev, z nižjimi stroški delovanja zdravstvenega sistema, tudi zaradi manjše uporabe dragih storitev, in z boljšimi zdravstvenimi izidi.[1]

SkliciUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Babnik K., Štemberger Kolnik T., Bratuž A. Zdravstvena pismenost: stanje koncepta in nadaljnji razvoj z vključevanjem zdravstvene nege. Obzor Zdrav Neg. 2013; 47 (1): 62–73.
  2. http://www.cdc.gov/healthliteracy/, vpogled: 11. 6. 2014.
  3. 3,0 3,1 http://nnlm.gov/outreach/consumer/hlthlit.html, vpogled: 11. 6. 2014.